Pengaruh Teman

Bismillah Alhamdulillah saya sempatkan untuk menulis lagi, setelah sekian lama tidak melakukan aktivitas menulis di blog. Tulisan ini merupakan pengalaman pahit seorang anak muda yang baru saja berhijrah dari keburukan menuju kepada jalan yang lurus. Akan tetapi di tengah perjalanan hijrahnya terdapat banyak kerikil yang mengganggunya, sehingga dia sering terpleset dalam mencapai tujuan mulianya. Pengalaman…

Ikhlas

Bismillah Alhamdulillah, Shalawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam beserta keluarga serta sahabatnya juga pengikut yang menegakkan sunnahnya sampai hari ini. Hari ini sebuah lembaran baru dan postingan dari website ini akan saya mulai dari sebuah intisari dari buku terjemahan tazkiyatun nafs karya Dr. Ahmad Farid, seorang ulama yang…

Mahalnya Hidayah

Bismillah Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah lama tidak menuliskan beberapa jejak, InsyaAllah saya akan sedikit menulis mengenai mahalnya hidayah Sebelum masuk lebih jauh tentang topik diatas, kami akan sedikit membahas definisi dari hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah secara bahasa berarti ar-rasyaad (bimbingan) dan ad-dalaalah (dalil/petunjuk) [1]. Di dalam makna syar’i ada dua bentuk hidayah, yakni…

Tsalasatul Ushul

Belajar tauhid dengan tiga landasan utama dari karya Syaikh Muhammad At Tamimi